برای بهره مندی از بهترین مشاوره و خدمات ویژه ما اطلاعات فرم ذیل را تکمیل نمایید.

راه های ارتباط با پاک صنعت تجهیز هادی

آدرس کارخانه :

اصفهان ، شهرستان خمینی شهر ، بخش مرکزی ، بلوار گلها ، خیابان آیدا . کد پستی ۸۴۳۳۱۱۶۹۹۱

اطلاعات تماس:

تماس با دفتر کارخانه:

تماس با دفتر مرکزی:

09016601710

تماس با مدیر عامل:

09136077778

ایمیل :

info@pak-sanat.com

فهرست